KAUNO GRŪDŲ TERITORIJOS VYSTYMO VIZIJA

Vizija sprendžia funkcijų, logistikos, apsaugos ir socialinės kontrolės, pėsčiųjų judumo, visuomeninio transporto, eismo organizavimo ir kitus urbanistinius klausimus.

FAKTAI


Data: 2024
Vieta: H. ir O. Minkovskių g., Kaunas
Užsakovas: AB Kauno Grūdai
Projekto partneriai: Neue architektūra

Projekto tipas: Vystymo vizija


APIE PROJEKTĄ

Priešais jus – Kauno Grūdų teritorijos išvystymo vizija – ketvirtasis proceso žingsnis, kurio tikslas – atsižvelgiant į pirmųjų trijų etapų rezultatus, išryškinti vietos problematiką, iššūkius ir įvardinti dar neišnaudotą vietos potencialą bei pasiūlyti teritorijos vystymo koncepciją, kuri leistų kryptingai, nuosekliai ir kokybiškai plėtoti teritoriją.

Kauno Grūdams priklauso didžiulė, beveik 13ha teritorija ant Nemuno kranto Kaune. Tai yra unikali galimybė sukurti naują, išties tvarų kvartalą, kuris galėtų pasigirti ne tik pilnai išvystyta infrastruktūrą, bet ir aktyvia bei gyvybinga bendruomene.

Vizija siūlo “stuburinę” erdvinę struktūrą, funkcijų organizavimo principus, skirtingų charakterių zonas, nustato teritorijos dalių vystymo
rodiklius bei bendrus įgyvendinimo prioritetus. Vizija sprendžia funkcijų, logistikos, apsaugos ir socialinės kontrolės, pėsčiųjų judumo, visuomeninio transporto, eismo organizavimo ir kitus urbanistinius klausimus.

Šia vizija siekiama iliustruoti būsimos fizinės infrastruktūros, viešųjų erdvių, gamtinės struktūros kokybinius ir kiekybinius parametrus bei suformuoti tvirtą analitinį pagrindą tolimesniems teritorijų planavimo ir vystymo procesams.

AMBICIJA

Kuriant Kauno Grūdų teritorijos viziją, užsibrėžiamos projekto ambicijos, kurios nurodo pamatinius principus. Jais vadovaujamasi siekiant sukurti daugiafunkcį miesto centro tęsinį, atsižvelgiant į vietos kontekstą, kultūros paveldą, vietoženklius bei žalią miesto aplinką, siekiant išsaugoti vietos dvasią bei kurti humanišką infrastruktūrą.

Ambicija remiasi į:

  • kultūros paveldo įveiklinimą ir regeneravimą,
  • pramoninės dvasios išsaugojimą per vietoženklių integraciją konvertuojamoje teritorijoje,
  • naujų jungčių su gretimomis miesto dalimis kūrimą,
  • humaniškos infrastruktūros ir sumanaus judumo principus
  • tvarius ir ekosistemai mieste palankius sprendimus.

Išnaudojamos esamos ir kuriamos naujos jungtys tarp Žemosios Fredos ir Naujamiesčio

Pramoninis palikimas naujai vystomoje teritorijoje

Kuriamas naujas traukos centras

Šiandieniniai vietoženkliai yra integruojami į ateities vystymo vizijas

Įveiklinamas kultūros paveldas

Humanizuota infrastruktūra

Naujai urbanizuojama teritorija kuria naują ekosisteminę vertę

Ambicingi tvarumo tikslai

Humanizuota infrastruktūra

VYSTYMO SCENARIJAI

I Scenarijus

II Scenarijus

III Scenarijus

VYSTYMO VIZIJA

Scenarijų pagrindu kuriamas jų geriausių savybių hibridas – detalus teritorijos vystymo planas. Formuojama galutinė “stuburinė” erdvinė struktūra, funkcijų zonos, formuojami teritorijos dalių rodikliai, siūlomi bendri įgyvendinimo prioritetai, vertinamas projekto dalių jautrumas ir rizikos, funkcijų, logistikos, pėsčiųjų judumo, eismo organizavimo ir kiti sprendiniai.

Teritorijoje ryškūs dveji pagrindiniai centrai – kultūrinis – formuojamas aplink Kauno Grūdų malūno kompleksą ir verslo – formuojamas aplink Kauno Grūdų elevatoriaus kompleksą. Teritorija iš šiaurinės bei pietinės pusės ribojasi su miškais, o jos centrine ašimi išlieka H. ir O. Minkovskių gatvė. Arčiau Nemuno esantis užstatymas didžiąja dalimi – gyvenamieji bei administraciniai pastatai, tuo tarpu, arčiau pietinio šlaito – visuomeniniai pastatai: didžiąja dalimi kultūrinė, administracinė funkcijos. Istoriniai industriniai pastatai yra įveiklinami, didžiąja dalimi perstatomi ar rekonstruojami. Vietovėje stiprinami gamtiniai ryšiai formuojant kraštovaizdžio parkus, regeneruojant natūralias ekologines jungtis, kurios kuriamos kartu su užstatymo vizija.

PROJEKTO BUKLETAS