KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA

Mokslo paskirties pastato 1C4p Studentų g. 48, Kaune, rekonstravimo projektas

FAKTAI


Data: 2019 m.
Vieta: Studentų g. 48, Kaunas
Užsakovas: Kauno technologijos universitetas
Projekto tipas: Mokslo paskirties pastato rekonstravimo projektas


APIE PROJEKTĄ

Kauno technologijos universiteto statybos ir architektūros fakulteto pastato, bibliotekos išplėtimo ir aktų salės, rekonstrukcijos projekto tikslas yra sukurti kokybišką studijų aplinką studentams ir įveiklinti visas rekonstruojamos pastato dalies erdves. Projektuojama, taip, kad rekonstruojamos dalies planinė schema būtų lanksti ir prireikus transformuojama bei pritaikoma naujoms funkcijoms. Rekonstrukcija leistų fakulteto bibliotekai veikti nepriklausomai nuo likusios pastato dalies, užtikrinant studentų kokybiško mokymosi, poilsio bei renginių stebėjimo vietas.

PASTATO KONCEPCIJA

Keliamas projekto uždavinys yra sukurti patrauklią, inovatyvią, produktyviam darbui ir įvairiapusiam poilsiui pritaikytą mokymosi erdvę, kuri prireikus būtų atvira studentams 24 valandas per parą. Bibliotekoje siekiama sukurti skirtingus mokymosi poreikius atitinkančias darbo erdves, kurios skatintų studentus mokytis ir leisti laiką ne namuose, bet universiteto erdvėje. Esama bibliotekos fizinė padėtis ir erdvės neatitinka studentų kokybiško mokymosi ir poilsio poreikių. Esamos erdvės nėra pilnai funkciškai išnaudojamos, jos sunkiai transformuojamos. Rekonstruojant statinį galima sukurti daugiau bei skirtingų tipų studentų darbo ir poilsio vietų. Taip pat dabartinės bibliotekos erdvės nėra pasiekiamos žmonėms su negalia. Architektūrinė šios rekonstrukcijos idėja yra paryškinti esamas pastato vertingąsias savybes, sukurtį šiaurės – vakarų fasado architektūrinės „švaros“ įvaizdį bei pabrėžti naują patekimą į biblioteką. Siekiant projektuojamą korpusą architektūriškai suvienodinti su likusia pastato dalimi projektuojami parapetai, kurie būdingi ir priskirti vertingosioms likusio pastato architektūrinėms savybėms. Taip pat tai šiaurės vakarų fasadui suteikia modernizmui būdingą taisyklingą formą. Šiaurinėje stogo dalyje kuriamas atrijus, kuris apšviestų patekimą į biblioteką.

Atsisakoma senų architektūrinių detalių
Rekonstruojama pastato dalis
Projektuojamas naujas patekimas į biblioteką

ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI

Pastato rekonstrukcija ir patalpų plano sprendiniai yra paremti funkcinių zonavimų, kuris skirstomas į pagrindines grupes: mokslo ir poilsio erdves – skirtas studentų individualaus ir grupinio darbo erdvėms, mokymosi auditorijoms bei poilsio vietomis, kavine, renginių stebėjimo vieta; Administracijos erdvės ir pagalbinės patalpos – darbuotojų darbo kabinetai, priėmimo erdvės, informacijos taškai bei studentams reikalinga papildoma infrastruktūra – knygynas, spausdinimo patalpa, virtuvėlė, balkonas; Paskutinė funkcinė grupė tai vertikalūs ryšiai ir tranzitinės erdvės – šios patalpos jungia skirtingas erdves, leidžia lengvai pasiekti norimas erdves ir žmonėms su negalia.

Pirmo aukšto aksonometrinė schema
Pirmo aukšto aksonometrinė schema su antresoline dalimi
Antro aukšto aksonometrinė schema su antresoline dalimi

PROJEKTO BUKLETAS