M - LAB

Kauno technologijos universiteto fizinių ir technologinių mokslų eksperimentinių ir prototipavimo laboratorijų centro projekto konkursas

FAKTAI


Data: 2019 m.
Vieta: Studentų g. 63a, Kaunas
Užsakovas: Kauno technologijos universitetas
Projekto tipas: Konkurso rengimas


APIE PROJEKTĄ

Projekto konkurso objektas – Kauno technologijos universiteto rekonstruojamo pastato Studentų g. 63A, Kaune architektūros projekto sukūrimas. Su Projekto konkurso laimėtoju, neskelbiamų derybų būdu bus sudaroma techninio ir interjero bei darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešojo pirkimo sutartis.

„M-Lab“ yra į vizionierius, novatorius ir talentingiausius mokslininkus orientuotas projektas, tačiau tikimasi, kad jis taip pat taps ir kūrybinio mąstymo bei naujovių skatinimo erdve tarp dar besimokančių studentų ir jaunųjų mokslininkų. M-LAB padės užtikrinti technologinės- eksperimentinės bei inovacijų veiklos plėtrą sumanios specializacijos kryptyse. Įkvepianti, stimuliuojanti, atvira darbo aplinka gerins bendrą KTU atliekamų mokslinių tyrimų kokybę bei tarptautinį įvaizdį ir žinomumą. Tikimasi, kad M-LAB pastatas taps įkvepiančia vieta susitikti, diskutuoti, kurti, gaminti, eksperimentuoti, pristatyti bei parduoti šiandienos ir ateities technologijų prototipus. KTU M-LAB jau šiandien turi nemažai potencialių vietinių ir tarptautinių partnerių tarp skirtingų akademinių institucijų ir privačių įmonių. Dauguma šiuolaikinio pasaulio lyderių supranta ilgalaikę inovacijų vertę bei naujų žinių teikiamą naudą.

IŠTRAUKOS IŠ BUKLETO

Kontekstas

KTU miestelio vizija

Pasiekiamumas

Pastatas ir jo programa

Funkciniai ryšiai

Konkurso užduotis

KTU MIESTELIO VIZIJA

Vizijos tikslas – sukurti ilgalaikį ir nuosekų planą, atitinkantį KTU bendruomenės ir kitų suinteresuotų grupių poreikius, apibrėžti teritorijos charakterį, suformuluoti teritorijos kokybę nustatančius kriterijus bei pasiūlyti naują miestelio programą. Vizija pateikia gaires ir rekomendacijas tolimesniam teritorijos vystymuisi skirtingais sluoksniais: miestelio gamtiniam karkasui, viešosioms erdvėms, programai, mobilumui, susisiekimui ir tvariam vystymuisi. Miestelio vizijoje miestelio viešosios erdvės kuriamos išnaudojant čia esantį miesto gamtinį karkasą ir varijuoja nuo miestietiškų intensyviai naudojamų aikščių iki ekstensyviai naudojamų laisvalaikio erdvių bei natūralių pievų ir šlaitų.

ESAMA SITUACIJA SKLYPE

Sklypas yra visuomeninės reikšmės teritorijų funkcinėje zonoje. Teritorija skirta visuomenės poreikiams, socialinei veiklai, aptarnavimo paslaugų veiklai. Užstatymo intensyvumas bendruoju planu nereglamentuojamas, nustatomas žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais konkrečiai situacijai.

Šiuo metu sklype auga nemažai medžių. Konkurso dalyvių prašoma siekti, kad kiek įmanoma daugiau šių medžių būtų išsaugota. Išsaugomais medžiais gali būti laikomi tik tie medžiai, kurių kamieno centras yra nutolęs mažiausiai 5 metrus nuo siūlomo pastato užstatymo linijos.

FUNKCINIAI RYŠIAI

Konkurso dalyviai skatinami ieškoti naujų, papildomų pastato funkcinių ryšių ir jų pagrindimo bei kurti naujas pagrįstas sąsajas tarp skirtingų funkcinių zonų, pastatą supančio kraštovaizdžio ir universiteto miestelio. Lankytojų srautas skaidomas į keturis lygmenis:

1. Viešos patalpos ir paslaugos – lankytojų judėjimas nevaržomas.
2. Pusiau viešos patalpos – tai patalpos, į kurias patekti galima, tačiau būtina būti susitarus (pagrinde tai yra susitikimų erdvės, koridoriai)
3. Patalpos su patekimo kontrole – patalpos į kurias gali patekti tik dirbantys žmonės (biurai, laboratorijos)
4. Patalpos su griežta patekimo kontrole – patalpos į kurias gali patekti tik eksperimentų ar tyrimų dalyviai.

Svarbiausia, kad judėjimas per pastatą turėtų būti kiek įmanoma natūralesnis ir intuityvesnis, nereikalaujant perteklinių ženklų, krypčių ar nuorodų. Pastatas turėtų būti lengvai naudojamas, prieinamas, jame turėtų būti lengva judėti ir orientuotis visiems čia dirbantiems ar besilankantiems. Planuojant pastato funkcinį išdėstymą, reikia atkreipti ypatingą dėmesį į ribotos prieigos zonas: trukdžių ir srautų persikirtimų tarp skirtingų prieigų zonų neturi būti arba jie turi būti minimalūs.

KONKURSO NUGALĖTOJAI

I vieta – Žinia, autoriai: G.Janulytės-Bernotienės studija

PROJEKTO BUKLETAS