KTU STUDENTŲ MIESTELIO VIZIJA

Studentų miestelio vizija ir veiksmų planas. Kaip tvari aplinkos transformacija gali pakeisti universiteto ateitį.

FAKTAI


Data: 2018 m.
Vieta: Tarp A. Baranausko ir K. Baršausko gatvių, Kaunas
Užsakovas: Kauno technologijos universitetas
Projekto tipas: Vizija ir veiksmų planas


APIE PROJEKTĄ

Universiteto aplinkos ir infrastruktūros transformacija yra glaudžiai susijusi ne tik su miesto ar universiteto bendruomenės poreikiais, bet ir yra neatsiejama ateities didaktikos metodų dalis. Todėl užuot analizavus konkrečių KTU padalinių tipologinius poreikius trumpuoju laikotarpiu, pradėjome diskusiją apie tolimą ateitį – 2036 metus. Ambicijos tikslas – įsigilinti į globalias bei lokalias universitetų miestelių tendencijas, išryškinti ateities iššūkius ir suformuoti bendrą fizinės infrastruktūros transformacijos kryptį, kuri sutaptų su šiandienine universiteto misija ir universiteto bendruomenės ambicijomis. Kauno universitetų vystymąsis turi gilią istoriją, padalinių vietai ir struktūrai įtaką darė karai ir kiti politiniai įvykiai. 1922 metais įkurtas Lietuvos universitetas bėgant metams kelis kart keitė vardą ir struktūrą, o panašią į šiandieninę struktūrą įgavo tik 1950, kai buvo sukurtos dvi aukštosios mokyklos: Kauno medicinos institutas ir Kauno politechnikos institutas (šiandien Kauno technologijos universitetas KTU). Pirmoji KTU miestelio vizija buvo sukurta1960 m. komisijos sudarytos iš instituto profesorių, remiantis ja buvo parenktas miestelio generalinis planas (autoriai architektai V. Dičius, J. Putna ir A. Zeidotas). Miestelis planuotas vadovaujantis modernistinio planavimo proncipais: teritorija suskirstyta į funkcines zonas (mokymo-mokslo, sporto ir gyvenamąją), pastatai išdėstyti laisvai, Ąžuolynas priskirtas poilsio zonai. Urbanistinės situacijos specifika lėmė asimetrišką linijinį miestelio planą, o funkcinės zonos pačiame miestelyje pakankamai susijusios viena su kita.

PROCESAS

Kartu su KTU vadovybe suformuota bendra ilgalaikės studentų miestelio transformacijos ambicija, analizuojamos globalios tendencijos, bendra universitetų problematika, o jos pagrindu identifikuojamos ilgalaikės transformacijos ambicijos.

Scenarijų rengimo etape susitikimų ir interviu metu išsiaiškintos miestelio galimybės ir skirtingų teritorijos naudotojų poreikiai. Universiteto vadovai ir akademinė bendruomenė įsitraukia į planavimą ir kartu su urbanistais rengia miestelio atnaujinimo scenarijus.
Vizijos rengimo etape suformuojama bendra miestelio vystymo vizija, apibrėžiamas teritorijos charakteris, kokybiniai kriterijai pastatams, viešosioms erdvėms, programai, transporto organizavimui, kuri vėliau tikslinama konsultuojantis su universiteto atstovais ir specialistais. Vizija suformuoja gaires tolimesnei projekto tąsai.

Paskutiniame etape sudaromas strateginis (veiksmų) planas, kuriame suformuluojami teritorijos investicijų poreikiai ir prioritetai, apibrėžiami galimi vystymo modeliai, strateginiai partneriai, projektų etapiškumas. Pagrindinis strateginio plano tikslas – užtikrinti, kad vizija, atspindinti visų suinteresuotų poreikius, būtų įgyvendinta.

VIZIJOS KONCEPCIJA

Vizijos objektas – fizinės kvartalo erdvių charakteristiko, viešųjų erdvių gyvybingumą lemiantys plano sprendiniai, pasiekiamumas pėsčiomis, transportas, erdvinė integracija ir vietos identitetą lemiantys veiksniai. Vizijos esmę sudaro devyni koncepciniai pasirinkimai, kuriais formuojamos gairės ir siūlomi konkretūs dizaino sprendiniai.

Miestelis jungia žalius koridorius
Studentų miestelio želdiniai ir želdynai jungia Slenio ir Gričiupio parko ekosistemas.

Viešųjų erdvių tinklas
Studentų miestelio želdiniai ir želdynai jungia Slenio ir Gričiupio parko ekosistemas.

Stiprus vietos charakteris
Studentų miestelio želdiniai ir želdynai jungia Slenio ir Gričiupio parko ekosistemas.

Funkcinės dominijos
Erdvė aplink pastatus programuojama pagal konrektaus pastato naudotojų poreikius.

Pastatai atsiveria į viešąją erdvę
Papildomi patekimai į pastatus leidžia transformuoti vidinę cirkuliaciją ir aktyvuoti užmirštas jų dalis.

Jokių blogųjų pusių
Miestelyje siekiama vengti blogųjų/ nereprezentacinių pastatų pusių. Ūkinės pusės negali kurti prielaidų netvarkai.

Aiškios ribos ir prieigos
Aiškios ribos ir aiškūs patekimai į miestelį žymi teritoriją ir sustiprina jos išskirtinumą.

Prioritetas pėstiesiems ir dviračiams
Miestelyje prioritetas teikiamas pėstiesiems, dviratininkams ir visuomeniniam transportui.

Automobiliai pakraščiuose
Automobilių stovėjimas sprendžiamas miestelio pakraščiuose.

REZULTATAS

Vizijos objektas – fizinės Kauno technologijos universiteto miestelio erdvių charakteristikos, viešųjų erdvių gyvybingumą lemiantys plano sprendiniai, pasiekiamumas ir transportas, erdvinė integracija ir vietos identitetą lemiantys faktoriai. Kuriama ilgalaikė ir nuoseklą universiteto miestelio vystymosi vizija, atitinkanti KTU bendruomenės ir kitų suinteresuotųjų poreikius, apibrėžianti teritorijos charakterį, formuluojanti teritorijos kokybę nustatančius kriterijus. Siūloma nauja miestelio programa kurianti tarpsektorinius ir tarpdisciplinius ryšius.Apsisprendimas koncentruoti universitetą vienoje miesto vietoje numato ilgą ir sudėtingą procesą – visų miesto centre esančių funkcijų perkėlimą į universiteto kompleksą Žaliakalnyje. Atsitraukdamas iš miesto centro universitetas gali pradėti telkti investicijas studentų miestelyje: optimizuoti ir modernizuoti infrastruktūrą, pritraukti tikslines investicijas.Tai ambicingas ir ilgalaikis planas, kurio pirmieji žingsniai jau žengti suformuluojant bendrą miestelio viziją.

Universitetas grįžta prie dar 6-ajame dešimtmetyje pradėtų darbų – modernaus inovacijų centro kūrimo. Naujoji vizija pabrėžia, kad transformuodamas studentų miestelį, universitetas ir toliau sieks šių tikslų ir bus vystomas kaip atvira, gyvybinga ir daugiafunkcinė miesto dalis, pasižyminti išskirtiniu identitetu ir savitu erdvės ir pastatų charakteriu. Tai akademinės bendruomenės, miesto ir verslo partnerystės kuriama sociali erdvė mokslui, kūrybai, inovacijai ir komunikacijai.

MIESTELIO VIZIJA

Vizija pateikiami rekomendaciniai sprendimai skirtingais sluoksniais, paremti viso proceso metu surinkta informacija, įžvalgomis ir KTU bendruomenės lūkesčių analizėmis. Apsisprendus koncentruoti universitetą vienoje miesto vietoje, numatomas ilgas ir sudėtingas procesas – visų miesto centre esančių funkcijų perkėlimas į universiteto kompleksą Žaliakalnyje. Atsitraukdamas iš miesto centro universitetas gali pradėti telkti investicijas studentų miestelyje: optimizuoti ir modernizuoti infrastruktūrą, pritraukti tikslines investicijas, kurti ir plėtoti tarpsektorinius ir tarpdisciplininius ryšius. Tai ambicingas ir ilgalaikis planas, kurio pirmieji žingsniai jau žengti. Konsolidacijos strategija leidžia ne tik strategiškai planuoti studentų miestelio teritoriją, bet ir iš naujo apibrėžia universiteto ir miesto santykį. Universitetas tampa ne išskaidyta ir miesto urbanistiniame audinyje išnykstanti funkcinė jo dalis, bet aiškiai identifikuojama miesto zona su nuosekliai suformuotomis, tačiau visiems miestiečiams atviromis ribomis. Taigi Studentų miestelis transformuojamas į Universiteto miestelį. Universitetas grįžta prie dar šeštame dešimtmetyje pradėtų darbų – modernaus inovacijų centro kūrimo. Naujoji vizija pabrėžia, kad, transformuodamas studentų miestelį, universitetas ir toliau sieks šių tikslų ir bus plėtojamas kaip atvira, gyvybinga ir daugiafunkcė miesto dalis, pasižyminti išskirtiniu identitetu ir savitu erdvės ir pastatų charakteriu. Tai akademinės bendruomenės, miesto ir verslo partnerystės kuriama sociali erdvė mokslui, kūrybai, inovacijai ir komunikacijai.

PROJEKTO BUKLETAS