LIETUVOS BENDRASIS PLANAS

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentas, kuriame numatoma ilgalaikė šalies teritorijos vystymo perspektyva.

FAKTAI


Data: 2019 m.
Vieta: Lietuvos Respublikos sausumos ir jūrinės teritorijos
Užsakovas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Projekto tipas: Šalies vystymosi dokumentas


APIE PROJEKTĄ

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (toliau – LRBP) – pagrindinis šalies teritorijų planavimo dokumentas, kuriame numatoma ilgalaikė šalies teritorijos vystymo perspektyva. Planuojama teritorija – Lietuvos Respublikos sausumos ir jūrinės teritorijos, įskaitant Lietuvos Respublikos teritorinę jūrą, taip pat teritorijas, kuriose Lietuva įgyvendina suverenias išimtines teises – gretutinę zoną ir išskirtinę ekonominę zoną (IEZ), apimant kontinentinį šelfą. LRBP taps vienu pagrindinių šalies vystymosi dokumentų, jo suformuluoti sprendiniai galios iki 2030 metų, o pasiūlyta vizija – iki 2050 metų. LRBP koncepcijoje nustatomi raidos bendrieji uždaviniai ir parengiami sprendiniai, nustatantys pagrindines plėtros kryptis: pateikiamos valstybės teritorijos erdvinio vystymo kryptys, nustatomi išskirtų arealų teritorijų naudojimo funkciniai prioritetai.

REGIONAI 2030

Brėžinyje pavaizduoti svarbiausi sprendiniai, skirti regionų plėtrai, valstybės prioritetai regionuose. Regionuose siekiama kurti naujas galimybes, kurios padėtų mažinti atskirtį, skatintų naujas socialinės plėtros tendencijas, padėtų spręsti problemas. Nustatytos teritorijos, kuriose prioritetas skiriamas pramonės, logistikos ir intensyvaus bioprodukcinio ūkio plėtrai, naudingų iškasenų gavybai. Kitose teritorijose prioritetas skiriamas gamtiniams rekreaciniams ištekliams įsisavinti, kuriant rekreacinius parkus ir kompleksus, plėtojant kompleksines turizmo paslaugas.

KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖ PUSIAUSVYRA

GALIMYBIŲ LIETUVA 2030

NUOTRAUKOS IŠ SUSITIKIMŲ

PROJEKTO BUKLETAS