NAUJO LRT PASTATO FUNKCINĖ PROGRAMA

Esamos ir ateities darbo aplinkos poreikių bei galimybių tyrimas

FAKTAI


Data: 2020 m.
Vieta: S. Konarskio g. 49, LT-03123 Vilnius
Užsakovas: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Projekto tipas: Funkcinė programa


APIE PROJEKTĄ

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos misija yra tarnauti visuomenei, teikiant objektyvią, patikimą informaciją šalyje ir pasaulyje gyvenantiems Lietuvos žmonėms, kurti ir transliuoti profesionalias šviečiamąsias, kultūrines ir pramogines programas, telkiančias ir vienijančias pažangai. LRT privalo rinkti ir skelbti informaciją apie Lietuvą ir pasaulį, supažindinti visuomenę su Europos ir pasaulio kultūros įvairove, šiuolaikinės civilizacijos pagrindais, stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir demokratiją, kurti, puoselėti ir saugoti nacionalinės kultūros vertybes, ugdyti toleranciją ir humanizmą, bendradarbiavimo, mąstymo ir kalbos kultūrą, stiprinti visuomenės moralę ir pilietiškumą, ugdyti šalies ekologinę kultūrą.

Vykdant šią misiją ypač svarbu kurti darbo aplinką, kuri būtų įkvepianti, patraukli, reprezentatyvi ir atitiktų ateities poreikius, užtikrintų visus su darbuotojų darbo efektyvumu, gerove ir sveikata susijusius aspektus. Studijos tikslas – įvertinti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos esamą darbo aplinką ir suformuoti funkcinę naujo LRT pastato programą, remiantis tarptautiniais tyrimais, panašaus tipo projektų funkcinėmis programomis bei darbuotojų išreikštais poreikiais.

DARBO APLINKOS KAITOS TENDENCIJOS

Siekiant sukurti sėkmingą, inovatyvų ir funkcionalų objektą, atitinkantį LRT, kaip organizacijos, tikslus ir poreikius, svarbu išsiaiškinti gerosios pasaulio praktikos administracinių darbo erdvių ir jų veikimo tendencijas. Kuriant patogią, įkvepiančią, patrauklią, reprezentatyvią ir ateities poreikius atitinkančią darbo aplinką reikia atsakyti į klausimus, kas yra tendencinga ir patogu, kokios inovacijos mus po truputį pasiekia dabar ir ko galime tikėtis vėliau.

Tyrimų ir svarstymų apie darbo erdves, jų veikimo principus, įvairius kriterijus, atsiliepiant ir į galimas grėsmes, vis daugėja. Vienas svarbiausių kriterijų kalbant apie ateities darbo vietas – žmogaus pasitenkinimas darbu, kurį sudaro keli dėmenys: nuo darbo erdvės ir jos dizaino iki bendradarbiavimo, darbuotojo mobilumo ir patogumo užtikrinimo. Kas šiandien matoma kaip inovacija, ateityje dar tobulės ir keisis, todėl verta kritiškai įvertinti šios dienos tendencijas ir bandyti nuspėti galimus ateities darbo modelius.

66%
sumažėja darbuotojų našumas, kuriuos veikia pašaliniai, blaškantys garsai

15%
darbuotojų praneša apie aukštesnį gerovės lygį, kai susiduria su gamtiniais elementais

6%
jaučia didesnį produktyvumą, kai yra šalia žalumos ir saulės spindulių

Požiūrio į darbo aplinką pasikeitimas, orientavimasis į darbuotojo gerovę ir mobilumą bei naujų technologijų panaudojimas jau keičia tradicinę administracinių erdvių formą ir valdymą. Šie veiksniai ilgainiui augs į dar laisvesnę, ribų neturinčią sistemą su integruotais informacijų tinklais, padedančiais darbuotojui rasti reikiamos informacijos ne tik apie jo darbo lauką, bet taip pat kuriančią galimybes susirasti kitų disciplinų profesionalus, bendradarbiauti ir dalintis informacija. Šie pasikeitimai keis darbo vietos ribas ir erdvių nuosavybės valdymą, kuris turės taikytis prie modernaus ir keliaujančio žmogaus. Darbo erdvės nebebus varžomos sienų, o pritaikomos įvairioms veikloms ir lengvai keičiančios savo funkciją. Žmogaus polinkisį įvairų ir visavertį gyvenimą keis stalo ir kompiuterio koncepciją.

DARBO APLINKA ŠIANDIEN IR RYTOJ

PASTATAS IR JO PROGRAMA

Funkcinė programa yra formuojama remiantis sąlyga, kad statomas naujas pastatas LRT sklype S. Konarskio g. 49. Visa LRT veikla perkeliama į naują pastatą, kuris atitiktų programoje nustatytus poreikius. Remiantis prielaida, kad LRT darbuotojų skaičius Vilniuje yra iki 650, ir vadovaujantis nustatytais 2017 m. vasario 23 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakyme Nr. 1K- 65 dėl administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumo rodiklių ir apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, bendras LRT administracinės paskirties plotas neturėtų viršyti 9 100 kv. m (14 kv. m bendro pastato ploto vienam darbuotojui). Į šį plotą neįskaičiuojamos turinio kūrimo ir gamybos erdvės bei autotransporto saugyklos. Naujas LRT pastatas – tai apytikriai 27 642 kv. m bendro ploto administracijos, naujienų agentūrų, turinio kūrimo ir gamybos, papildomų ir pagalbinių funkcijų pastatas. Į šį plotą taip pat įtraukiama ir požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, ir specialaus autotransporto saugyklos.

IŠTRAUKOS IŠ BUKLETO

PROJEKTO BUKLETAS