LIETUVOS DVIRAČIŲ TAKŲ PLĖTROS PLANAS

Trūkstamos dviračių takų (trasų) infrastruktūros identifikavimas. Vertinimo kriterijų numatymas. Dviračių takų (trasų) plėtros prioritetai. Dviračių infrastruktūros numeracijos ir maršrutinio orientavimo sistemos pasiūlymai

FAKTAI


Data: 2018 m.
Vieta: Lietuvos regionai
Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Projekto tipas: Plėtros planas


APIE PROJEKTĄ

Šis dviračių takų (trasų) plėtros planas siekia tapti pagrindiniu rekomendaciniu dokumentu, pagal kurį būtų vystoma dviračių infrastruktūra šalyje, nes jame yra siekiama išnagrinėti dviračių takų ir trasų plėtrą teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo, techninių galimybių aspektais, atsižvelgiant į nacionalinius, savivaldybių ir kitų suinteresuotų šalių poreikius.

METODIKA

Lietuvos dviračių takų (trasų) plėtros plano rengimo metodika yra orientuota pagal projekto rengimo paslaugų techninės specifikacijos nuostatas, planui keliamus tikslus ir uždavinius. Planui keliami tikslai apima:

1. Vietinio transporto sistemos darnumo skatinimą;
2. Dviračių transporto infrastruktūros plėtros miestuose skatinimą;
3. Dviračių transporto infrastruktūros plėtros patrauklumo ir saugumo naudotojui didinimą;
4. Dviračių transporto integravimo į bendrą susisiekimo infrastruktūrą didinimą.

ŽENKLŲ ĮRENGIMO PASIŪLYMAS

Apžvelgus skirtingų miestų ir šalių dviračių orientavimosi sistemas ir jų taikomas metodikas, išryškėja bendras sutarimas, kad planai ir gerai suplanuotos orientavimosi sistemos skatina naudojimąsi dviračiu, aiškus, patrauklus ir lengvai suprantamas tinklas leidžia greičiau ir efektyviau pasiekti norimą kelionės tikslą. Aiški orientavimosi sistema leidžia:

• Lengvai ir sėkmingai pasiekti savo paskirties vietą;
• Žinoti savo buvimo vietą kitų objektų atžvilgiu;
• Išlaikyti kelionės kryptį ir išvengti nesusipratimų;
• Atrasti naujų vietų ir paslaugų.

PASIŪLYMAI TRASŲ NUMERACIJOS SISTEMAI

Kiekvienai nuo Vilniaus miesto centro išsišakojančiai trasai priskiriamas trasos numeris, pradedant nuo 1. Nacionalinė trasa Nr. 1 jungia Vilnių, Trakus, Kauną, Tauragę, Šilutę ir Klaipėdą. Kiekvienas nuo pagrindinio tako atsišakojantis takas gauna papildomą skaičių (nuo 1 iki 9), iš eilės pagal atsišakojimą nuo pradinio tako. Siūloma pietų-šiaurės kryptimi atsišakojantiems takams suteikti lyginius numerius, o rytų – vakarų kryptimi atsišakojantiems takams suteikti nelyginius numerius. Šis naujas skaičius yra pridedamas pradinio tako skaičiaus gale.

LIETUVOS DVIRAČIŲ TAKŲ PLANAS

Pateikiamas dviračių takų (trasų) plėtros planas kaip pagrindinis rekomendacinis dokumentas, pagal kurį būtų vystoma dviračių infrastruktūra šalyje. Plano pagrindas skaitmeninis žemėlapis, kuriame siekiama išnagrinėti dviračių takų ir trasų plėtrą teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo, techninių galimybių aspektais, atsižvelgiant į nacionalinius, savivaldybių ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir pateikti siūlymus optimaliausių trasų įrengimui tarptautiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Vietos lygmens dviračių takų ir trasų tinklas yra kaip pagrindas aukštesnio lygio takams, tačiau šių takų planavimo plėtra priklauso nuo vietos savivaldybių iniciatyvos. Verta atkreipti dėmesį, kad skaitmeninis žemėlapis vertina šiuo metu turimą informaciją (nuo vidutinio metinio eismo intensyvumo, iki savivaldybės planų), todėl bet kokie esamos situacijos pokyčiai reikalautų viso tinklo perskaičiavimų.

PROJEKTO BUKLETAS