NERIES KRANTINIŲ ATNAUJINIMAS

Neries krantinių dirbtuvės išryškino Neries svarbą mieste ir bendradarbiavimo bei naujų partnerysčių kūrimo būtinybę viso miesto masteliu.

FAKTAI


Data: 2015 m.
Vieta: Neries krantinės, Vilnius
Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybė
Projekto tipas: Galimybių studija


APIE PROJEKTĄ

Neries upė yra vienas pagrindinių miesto struktūros elementų, kuris jungia skirtingas Vilniaus miesto bendruomenes, miesto istorinės raidos, ekologinius ir urbanistinius sluoksnius.

Neries krantinių dirbtuvių ataskaita – tai atviro ir interaktyvaus proceso pradžia, kuria siekiama skatinti miestiečių, vietos verslų ir įvairių organizacijų iniciatyvų dalyvavimą pagrindiniuose Vilniaus miesto projektuose ir visam miestui svarbių sprendimų priėmime bei didinti miesto planavimo procesų skaidrumą. Pasirengimo dirbtuvėms etape buvo kalbamasi su daugybe žmonių, turinčių interesų Neries pakrantėje. Šios diskusijos padėjo tinkamai įsigilinti į naudotojų poreikius ir paruošti dirbtuvių medžiagą. Neries Krantinių dirbtuvės remiasi dalyvaujamosios demokratijos principais apibrėžtais Lisabonos sutartyje. Joje teigiama, kad Europos institucijos privalo apginti sutarties dėl Konstitucijos Europai logiką ir nuosekliai kurti patikimą dalyvaujamąją demokratiją, kur struktūrinis pilietinis dialogas, papildantis socialinį dialogą, yra esminis dalyvaujamosios demokratijos aspektas. Interaktyvūs sprendimai, paremti skirtingų interesų grupių dialogu yra naujas būdas užtikrinti bendrų miesto interesų įgyvendinimą ir projektų finansinį gyvybingumą bei kurti naujas produktyvias partnerystes.

NERIES UPĖS STRUKTŪRINĖ VIZIJA

Didelio mastelio transformacijos projektai privalo turėti aiškią kryptį, kuri apibrėžtų skirtingų miesto dalių kokybę bei potencialą. Deja, šiandieniniai Lietuvos planavimo dokumentai aiškiai nurodo tik žemės naudojimo būdą, pobūdį, paskirtį ir infrastruktūros poreikį, o konkretūs kokybiniai reikalavimai lieka neaiškūs. Neris – struktūrinis miesto elementas, jungiantis didžiąją dalį Vilniaus rajonų, kurių kiekvienas – išskirtinis ir pasižymintis unikaliu charakteriu. Svarbu, kad upės atkarpų transformacija įvertintų vietos naudotojų poreikius ir skirtingų teritorijų privalumus. Vizija gali padėti atskleisti konkrečių vietų charakterį, o ilgainiui išlaikyti nuoseklią logiką jungiant projektus į bendrą visumą.

Pagrindinė projekto ambicija yra atverti upę miestui, leisti miestiečiams ją jausti, matyti ir aktyviai ja naudotis. Suformuoti aiškią socialinės, ekonominės ir erdvinės programos konfigūraciją, kuri kurtų naują dinamiką ne tik šalia upės, bet ir viso miesto masteliu. Aiškios vizijos pagrindu vykdyti prasmingą ir tikslingą pakrančių transformaciją stiprinant vietos charakterius ir identitetą.

PROJEKTO BUKLETAS