STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENŲ CENTRAS

Kino teatro pastato (Respublikos g. 40, Panevėžyje) rekonstravimo techninio projekto rengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

FAKTAI


Data: 2017 m.
Vieta: Respublikos g. 40, Panevėžys
Užsakovas: Panevėžio miesto savivaldybė
Projekto tipas: Techninio projekto rengimas ir projekto vykdymo priežiūra


APIE PROJEKTĄ

Pasaulinio garso menininko Stasio Eidrigevičiaus menų centro įkūrimo Panevežyje koncepcija yra nacionalinės svarbos ir reikšmės kultūros projektas šiame laikmetyje ir regione. Rimtas kultūros taškas “Via Baltica” ir “Rail Baltica” jungtyje gali išvystyti naują kultūrinį pagreitį ir perkelti esamas kultūros įstaigas į aukštesnį lygį. Stasio Eidrigevičiaus menų centras (tolias – SEMC) – analogų Lietuvoje neturintis progresyvios architektūros ženklas. Jo tikslas – kuo didesnė kultūros įtaka žmonių gyvenimui, nepaliekanti abejingų ir sukrečianti originalumu bei išskirtinumu. SEMC turėtų ne tik įkūnyti Stasio Eidrigevičiaus kūrybą, bet ir tapti Panevežio, Aukštaitijos sostinės, reprezentaciniu simboliu, Panevežio prekės ženklu.

“Mąstant apie būsimojo Stasio Eidrigevičiaus menų centro pastato formą, visų pirma, norėtųsi, kad tai būtų įvykis Lietuvos architektūroje, ir ne tik. Matau šį statinį iš tolo, važiuojant į Panevėžį iš Vilniaus ar Kauno,
iš Šiaulių, iš Rygos. Statinys kaip ženklas, kaip simbolis. Aš pats fantazijoje ir ant popieriaus ne kartą esu bandęs piešti šio statinio viziją. Statinys – malūnas, statinys – ąsotis, statinys – batas ir t. t. Sakyčiau, statinys – pasaka. Statinys – stebuklas. Būtų gerai, kad būtų stebuklo elementų. Stebuklą bandau vizualizuoti savo plakatuose, knygose vaikams ir suaugusiems. Turiu įgyvendinęs keletą skulptūrų medyje, metale. Žiūriu į jas – o jeigu tai būtų gigantai? Apsilankęs Graikijos Santorino saloje lipau tūkstančius laiptų. Sukūriau skulptūrą „Santorinas“: veidas laiptais pasieki nosį, po to laiptai virš nosies veda mus iki skrybėlės, pagaliau, užlipame ant skrybėlės ir matome miesto panoramą. Kitas pavyzdys – persipynusios raidės ES – kaip dvi statinio formos iš skirtingų medžiagų ir t. t.

Būtent svarbus žodis – NETIKĖTUMAS. Pastaruoju metu sekmadieio rytais žiūriu brolių Grimų pasakas LRT televizijos eteryje. Kokios jos sugestyvios, aktualios. Kiek ten išminties. Tikras įkvėpimo šaltinis. Kažkas atsiveria, pakyla, eina. Begalinė fantazija ir paprastumas. Logika. Taigi trys priesakai – fantazija, paprastumas, logika.”

Stasys Eidrigevičius

PROJEKTO VIETA

URBANISTINĖS ANALIZĖS

PASIEKIAMUMAS PĖSČIOMIS IR DVIRAČIU

PASIEKIAMUMAS
MIESTE AUTOBUSU

VIEŠOSIOS ERDVĖS
MIESTE

SEMC PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS: PIRMAS IR ANTRAS ETAPAI

Konkurso dalyviai kviečiami teikti architektūrinės koncepcijos sprendinius visai teritorijai (86,3 a) išryškinant, kaip jie bus įgyvendinami dviem etapais:

Pirmas etapas – esamo „Garso“ kino teatro rekonstrukcija. Jos metu, 21,5 a sklype, įgyvendinama pagrindinė dalis planuojamos SEMC programos. Planuojama, jog užbaigus pirmąjį etapą bus atidaroma dalis menų centro parodų ir edukacinės erdvės, mediateka, konferencijų patalpos. Įgyvendinus pirmą etapą bus pradėtas formuoti naujas kultūros židinys vietos bendruomenei, sykiu kuriamas traukos taškas Stasio kūrybos gerbėjams iš visos Lietuvos ir pasaulio. Pirmame etape projektas apims 21,5 a esamo „Garso“ kino teatro sklypo. Dalyviai kviečiami teikti siūlymus
ir laikinam aplinkos sutvarkymui, kuris būtų keičiamas įgyvendinant antrą SEMC etapą.
Antru etapu praplečiamas centro funkcionalumas: greta „Garso“ kino teatro esančioje erdvėje, 65,3 a sklype, įrengiamos likusios ekspozicijų erdvės, daugiafunkcė renginių erdvė, kavinė, kūrybinės ir kitos erdvės. Antram etapui siūlyti viešosios erdvės, lauko ekspozicijų erdvės sprendinius. Viešoji erdvė turi būti patogi, dinamiška, kviečianti praleisti laiką užsiimant įvairiomis veiklomis.

URBANISTINĖS GAIRĖS PROJEKTAVIMUI

Formuojamas kvartalo perimetras.

Formuojamas ryšys tarp Respublikos ir Kranto gatvių, jis pratęsiamas Nevėžio senvagės link. Sustiprinamas Panevėžio kultūrinės ir rekreacinės ašių sankirtos, kurią sudaro Panevėžio kultūros centras, konservų fabriko konversija į kultūrinį objektą ir greta esantis Senvagės parkas, charakteris.

Kompleksas atgręžiamas į Respublikos ir Kranto gatves.

Humanizuotas gatvės profilis. Kuriamas įdomus, išskirtinis, darnus Respublikos, Kranto ir Topolių gatvių siluetas. Užtikrinamas pasiekiamumas įvairiomis transporto priemonėmis.

SEMC daugiafunkcė viešoji erdvė – Panevėžio miesto viešųjų erdvių tinklo dalis.

ARCHITEKTŪRINĖS GAIRĖS PROJEKTAVIMUI

Parengti šiuolaikiškos, išskirtinės architektūros visuomeninio kultūrinio pastato projektą, kuris taptų profesionaliojo – modernaus ir šiuolaikinio meno – reprezentacine erdve, ryškiu kultūriniu tašku, skirtu eksponuoti S. Eidrigevičiaus ir tarptautinių menininkų darbus.

Pastato projekte turi būti užtikrintas vidaus erdvių lankstumas
ir efektyvus išnaudojimas. Projektuojant ekspozicines erdves atsižvelgti į planuojamos Stasio Eidrigevičiaus kolekcijos objektų matmenis ir eksponavimo poreikius, sudaryti sąlygas ekspozicines erdves lengvai transformuoti.

Projektuojamas pastatas turėtų būti lengvai prižiūrimas, sprendiniai užtikrintų ekonomišką statinio išlaikymą.

Pastato plano sprendiniuose turėtų būti užtikrinamas stiprus ryšys tarp viešosios erdvės ir viešai prieinamų funkcijų menų centre.

Pastatas turi tapti tvarios visuomeninės architektūros pavyzdžiu Lietuvoje. Projekte taikyti inovatyvius architektūrinius sprendinius ir rinktis aplinką tausojančias medžiagas bei atkreipti dėmesį į tvarų jų eksploatavimą. Taip pat nepamiršti įsigaliojusių naujų A+ energinio efektyvumo klasės keliamų reikalavimų vidaus erdvių klimatui užtikrinti.

KONKURSO NUGALĖTOJAI

Konkurso nugalėtojais tapo geriausiai ekspertinės komisijos įvertintas MB „Syrusas“, veikiančios pavadinimu „IMPLMNT architects“ komandos darbas. Autorių kolektyvas – Aurimas Syrusas, Greta Šidlauskaitė ir Ričardas Bertašius. „IMPLMNT architects“ architektai pasiūlė drąsų, tačiau nuosaikų ir vientisą projektą, kuriame subtiliai atskleidžiamos S. Eidrigevičiaus kūrybai būdingos detalės. Ekspertinė komisija labai teigiamai vertino pasiūlymo urbanistinį integralumą, kuriamą kokybišką, tinkamų parametrų viešąją erdvę pietinėje sklypo dalyje. Architektūriškai darbas yra drąsus ir ryžtingas. Neliekantis nepastebėtas ir nepaliekantis abejingų, tačiau nuosaikus ir vientisas. Architektūros ir detalių lakoniškumas leidžia suvaldyti itin chaotišką teritorijos charakterį. Pirmajame etape siūloma pastatą rekonstruoti iš esmės, paliekant mažą dalį esamų kino teatro konstrukcijų.

PROJEKTO BUKLETAS