SOVIETINIŲ DAUGIABUČIŲ BUTŲ ATNAUJINIMO GIDAS

Sovietmečiu statytų daugiabučių butų atnaujinimo gidas. Pirmas etapas - tyrimas

FAKTAI


Data: 2020 m.
Vieta: Kauno mikrorajonai
Užsakovas: Kauno savivaldybė
Projekto tipas: Butų atnaujinimo gidas
Partneriai: LUIT, Mash Studio, Kauno miesto muziejus, Kauno planas,


APIE PROJEKTĄ

Daugiabučių butų atnaujinimo gidas – paprastas ir suprantamas standartinių sprendimų rinkinys, kuris iliustruoja masinės statybos daugiabučių transformacijos galimybes, taip pat pateikia reko- mendacijų daugiabučių butų savininkams ir admi- nistratoriams, kaip tvariai ir saugiai modernizuoti, pritaikyti šiuos pastatus dabartiniams poreikiams.

MASINĖ STATYBA KAUNE

Sovietmečiu Kauno miestas pradėjo sparčiai plės- tis. Iki tol tankiau užstatyta buvo tik miesto cen- trinė dalis, o aplink plytojo daugybė laisvo žemės ploto, kuris ir tapo puikia statybų aikštele naujiems gyvenamiesiems rajonams vystyti.

Dainavos rajonas, pradėtas statyti 1963 m., ir yra pirmasis masinės daugiabučių statybos mikro- rajonas Kaune. Šiaurės rytinėje miesto dalyje buvo vystoma lengvoji pramonė, o aplink ją statomi miegamieji rajonai tapo naujais namais darbininkams. Dominuoja 5 ir 9 aukštų daugia- bučiai, atsiranda pavieniai 16 aukštų namai. Po dešimtmečio darbai pradėti Kalniečiuose, o dar po kelerių metų, 1979-aisiais, ir Eiguliuose. Butai šiuose rajonuose buvo panašūs kaip ir Dainavoje, bet erdvesni ir patogesni.

Apie 1980-uosius miesto plėtra persikelia per Nerį ir pagal S.Lukošiaus laimėtą projektą pradedami Šilainių statybos darbai. Deja, šiandien Šilainiai tik dalinai atitinka originalų užmanymą – darbų eigoje projektą reikėjo keisti – tankinti, kad būtų patenkin- ti valdžios reikalavimai gyvenamojo būsto plėtrai.

Iliustracijose vaizduojami Kauno mikrorajonai, jų esamos situacijos ir kokios jos buvo suplanuotos, tačiau kai kuriais atvejais nukrypusios nuo planų.

SURINKTOS TIPOLOGIJOS

Tyrimo metu iš įvairių archyvų, darytų tyrimų, renovacijos projektų ir kitų šaltinių surinkta apie X sovietmečiu statytų daugiabučių tipologijų. Duo- menys suvesti į bendrą sąrašą. Tai reiškia, kad šio gido duombazėje sukaupti tipinių serijų brėžiniai turi bent jau planus ir fasadus, kai kur yra pateikti ir pjūviai, detalūs aprašymai ir t.t.

Nagrinėjami Kauno mikrorajonai
Atsikartojančios daugiabučių serijos

APIBENDRINIMAS

Nuo rugsėjo, skirtingų specialistų komanda rinko medžiagą apie masinę standartizuotą daugiabučių statybą Lietuvoje. Per daugiau nei trijų mėnesių laikotarpį komanda išnaršė asmeninius ir valstybi- nius archyvus, kataloguose ir albumuose ieškoda- mi tipinių Kaune ir kitur Lietuvoje statytų daugia- bučių projektų, rinko techninius projektus, tyrimus, mikrorajonų išplanavimo projektus. Per tyrimo laikotarpį surado ~400 skirtingas daugiabučių tipų variacijų projektų, iš kurių ~10% statytų Kaune. Dokumentai nuskenuoti, sukurtas skaitmeninis katalogas. Dauguma rastų Kauno tipinių projektų perbraižyti ir paruošti naudoti įgyvendinant kitas projekto veiklas. Surasti daugumos Kauno mikro- rajonų išplanavimo projektai, jie skaitmenizuoti ir suvesti į GIS duomenų bazę, o kitų Lietuvos mies- tų mikrorajonų projektai nuskenuoti ir išsaugoti LUIT archyve. Projekto apibendrinimas pateiktas šiame buklete ir parodiniuose stenduose, kurie bus perduoti Kauno miesto muziejui ir keliaus per seniūnijas. Visa skaitmenizuota medžiaga bus saugoma LUIT archyve, o tolimesniuose projekto įgyvendinimo etapuose bus padaryta viešai priei- nama duomenų bazė.

PROJEKTO BUKLETAS