SOVIETMEČIU STATYTŲ DAUGIABUČIŲ KOMPLEKSINĖS TRANSFORMACIJOS STRATEGIJOS

Nuodugnūs tyrimai, praktinės dirbtuvės ir intensyvios kūrybinio mąstymo sesijos padėjo sukurti realias projektavimo strategijas, tikslus ir vertes, konkrečiais Kauno miesto atvejais.

FAKTAI


Data: 2022 m.
Vieta: Eigulių mikrorajonas, Kaunas
Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija
Projekto tipas: Vizija ir veiksmų planas


APIE PROJEKTĄ

Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų gyvena masinės statybos sovietmečiu statytuose būstuose, kurių kompleksinė renovacija kasdien tampa vis svarbesne ir vis labiau neatidėliotina tema. Šiandieniniai renovacijos procesai — gerokai per lėti, o rezultatai dažnai neatneša esminio kokybinio poslinkio, jaunos šeimos ir toliau keliasi į užmiestį. Ar neparadoksalu, kad penkių aukštų daugiabutį kažkada buvo įmanoma pastatyti per porą savaičių, o dabar, su visomis naujausiomis technologijomis, jo renovacija trunka apie metus? Šis klausimas yra pagrindinis šio projekto leitmotyvas, kuris suponuoja pagrindinę tyrimo prielaidą, kad masinės statybos standartizuotas būstas turėtų būti taip pat masiškai ir standartizuotai atnaujinamas, tačiau šį kartą kalbame ne tik apie fasadų šiltinimą, bet apie visiškai naują požiūrį į viešųjų erdvių atnaujinimą tam, kad mikrorajonai taptų ne tik tvarkinga, bet ir populiaria, naujus gyventojus traukiančia vieta.

URBANISTINĖ ANALIZĖ MIESTO MASTELIU

Dauguma Lietuvoje esančių sovietmečiu projektuotų daugiabučių kvartalų pasižymi panašiomis problemomis. Tai — fiziškai ir morališkai nusidėvėję pastatai ir viešosios erdvės, energetiškai neefektyvūs, daugiabučiuose gyvenanti senstanti populiacija, nusidėvėjusios gatvės ir kiemai, viešųjų erdvių neapibrėžtumas ir skurdumas, mašinų stovėjimo aikštelių trūkumas, estetiškai nebepatrauklios mikrorajonų mokyklos ir darželiai.

Daugiabučių kvartalai turi ir savų privalumų: geras viešojo transporto pasiekiamumas ir jo aprėptis, gerai išvystyta pėsčiųjų infrastruktūra, plačios viešosios erdvės, išvystytas darželių ir mokyklų tinklas. Dalis šių aspektų yra būdingi ir didesnei miesto teritorijai ar net visam miestui, tačiau kiekvienas miesto rajonas ir teritorija yra unikali savo problemų ir ypatybių rinkiniu. Būtent todėl šiame skyriuje analizuojami geografiniai duomenys, suteikiantys informaciją apie skirtingas teritorijas miesto mastu. Analizuodami šiuos duomenis galime lengviau suprasti daugiabučių rajonų poveikį miestui bendrai ir konkrečiai juos supančioms teritorijoms atskirai.

URBANISTINĖ ANALIZĖ EIGULIŲ SENIŪNIJOS MASTELIU

Atlikus pilotinio mikrorajono atranką, tolimesniam nagrinėjimui prioritetizuotas Eigulių mikrorajonas. Šią analizę apima: urbanistinė struktūra, infrastruktūra, viešasis transportas, parkavimas, funkcijų pasiskirstymas, gamtinis kontekstas ir užstatymas, erdvių viešumas ir prieinamumas, žemės nuosavybė ir pagrindiniai infrastruktūros objektai. Išsamų mikrorajono atrankos paaiškinimą bei minėtų dalių rengtą analizę galima rasti žemiau buklete.

VYSTYMO VIZIJA.
KVARTALINĖS RENOVACIJOS GAIRĖS

Daugiasluoksnė skirtingų lygių urbanistinė analizė, leidžianti suformuluoti dešimt universalių kvartalinės renovacijos gairių, kurios gali iš esmės pakeisti kompleksinės tokių kvartalų renovacijos kokybę ir jų vizijų kūrimo procesą. Šios gairės apsprendžia kvartalo vystymo, daugiabučių grupavimo, pėsčiųjų ir automobilių infrastruktūros plėtros bei parkavimo organizavimo principus, taip pat viešosios ir privačios erdvių santykį, erdvių aplink daugiabučius naudojimo paskirtį, viešųjų erdvių naudojimo prioritetus ir hierarchiją, gamtos saugojimu grįstų sprendimų įtraukimą bei galiausiai tipologijų įvairovės didinimo principus.

Šios kvartalinės renovacijos gairės padeda prioritetizuoti tikslus ir projektus, o taip pat užtikrina kokybiškos ir nuoseklios viešosios erdvės vystymą viso kvartalo masteliu. Šių gairių sąrašas nėra baigtinis ir yra sukurtas rengiant pilotinį Eigulių mikorajono transformacijos projektą,todėl gali būti bet kada papildytas jei to reikalauja kitokios kitų rajono erdvinės konfigūracijos ir dėl to, iš esmės skirtingos, jų transformacijos prielaidos.

1. Socialinė infrastruktūra turi būti aiškiai ir lengvai pasiekiama

2. Viešoji erdvė ir patekimai prie pastatų sprendžiami namų grupių masteliu

3. Daugiabučio priekinis fasadas yra viešas, galinis — privatus

4. Automobilių eismas, sprendžiamas kvartalo masteliu. Kuriamas vientisas tinklas tarp namų grupių

5. Užtikrinamas maksimaliai efektyvus pėsčiųjų tinklas kvartale. Gatvės padeda orientuotis

6. Parkavimas, sprendžiamas namų grupės masteliu

7. Laisvose erdvėse pirmenybė skiriama rekreacijai, gamtinio karkaso stiprinimui

8. Gamta pagrįstų sprendimų taikymas naujai formuojamoje ar rekonstruojamoje infrastruktūroje

9. Viešosios erdvės hierarchija kiemuose prioritetą teikiant pėstiesiems, žaliai erdvei

10. Prioritetas naujoms tipologijoms

GAIRIŲ ĮGYVENDINIMO SCHEMA

Eigulių pilotinio kvartalo vystymo plane siekiama kurti gatves, kurios veiktų kaip kokybiškos viešosios erdvės, užtikrinančios saugų ir patogų visų eismo dalyvių judėjimą, darnią ir sveiką aplinką bei gyvybingą ekosistemą ir gerą mikroklimatą greta gyvenantiems. Vienas svarbiausių aspektų — perteklinio asfalto mažinimas bei numatomas minimalus juostų plotis. Tokiu būdu daugiau erdvės gali būti skiriama pėstiesiems ir želdiniams, o pati gatvė yra saugesnė dėl mažesnio transporto greičio. Naudojamos skirtingos dangos padeda lengviau orientuotis visiems eismo dalyviams, ramaus eismo gatvių išskyrimas kita danga nuo miesto gatvių taip pat padeda kurti kvartalo identitetą bei atpažįstamumą.

VYSTYMO PLANAS

Pagrindiniai kvartalo vystymo plano sprendiniai:

 • Gerinamas patekimas prie socialinės infrastruktūros objektų;
 • Kuriama kokybiška ir neperteklinė viešoji erdvė daugiabučių namų grupėms, stiprinanti šių grupių identitetą bei užtikrinanti reikalingas funkcijas;
 • Formuojami uždari, privatūs kiemeliai prie daugiabučių;
 • Kuriamas aiškus ir lengvai naviguojamas ištisinis ramaus eismo gatvių tinklas, kuris užtikrina lengvą judėjimą kvartalo viduje;
 • Formuojamas efektyvus, ištisinis, bet neperteklinis pėsčiųjų takų tinklas;
 • Organizuojamas parkavimas namų grupės masteliu išlaikant erdvių, skirtų automobiliams ir žmonėms, balansą;
 • Erdvėse tarp daugiabučių grupių kuriamos kokybiškos rekreacinės erdvės su sporto infrastruktūra;
 • Kuriant naujas ir transformuojant esamas erdves taikomi gamta pagrįsti sprendimai. Tai apima (bet neapsiriboja): vandeniui laidžių dangų įrengimą, kur įmanoma, natūralių vandens surinkimo vietų kūrimą (vandens tvenkiniai, šlapbalės, drenažo grioviai ir pan.), neperteklinį kietų dangų naudojimą, stogų apželdinimą, teritorijos daugiafunkcį naudojimą, sveikesnio gyvenimo būdo skatinimą, bemotorių transporto priemonių prioritetizavimą;
 • Numatomos naujos trūkstamos tipologijos (mažaaukštė komercinė statyba su įėjimais iš gatvės, senjorų namai, sveikatingumo, sporto centrai);
 • Formuojamas aktyvus komercinis perimetras ties P. Lukšio gatve. Čia numatoma mišri programa – biurai, komercija, socialinės, paslaugų funkcijos.

DAUGIABUČIO TRANSFORMACIJOS GALIMYBĖS

1 scenarijus — paprastasis remontas

Paprastasis remonto tikslas – pastatų energetinių bei estetinių savybių gerinimas bei pastato ir jo inžinerinių sistemų fizinės būklės palaikymas (pastato apšiltinimas, apdailos ir nusidėvėjusių inžinerinių sistemų atnaujinimas) nekeičiant pastato konstrukcijos ir tūrio. Paprastasis remontas taip pat apima statinio nelaikančiųjų konstrukcijų, tokių kaip laiptų, aikštelių, laiptakių įrengimą, perstatymą ar griovimą, taip pat naujo balkono ar lodžijos įrengimą.

2 scenarijus — kapitalinis remontas

Kapitalinio remonto metu pertvarkomos laikančiosios statinio konstrukcijos nekeičiant statinio išorės matmenų — ilgio, pločio, aukščio, skersmens, taip pat galimas langų didinimas ir platinimas, naujų angų įrengimas vidinėse sienose bei balkonų, lodžijų įrengimas ar jų didinimas. Apskritai, kapitalinis remontas suteikia daugiau laisvės nei paprastasis, tačiau kardinalūs pokyčiai statinio konstrukcijoje vis dar negalimi.

3 scenarijus — rekonstrukcija

Rekonstrukcijos scenarijuje vystomos dvi daugiabučių transformacijos kryptys- variantai:

 • pirmasis, kai didinami pirmo ir paskutinio aukštų butų plotai taip kuriant naujas trūkstamas tipologijas.
 • antrasis, kai didinami pirmo aukšto butų plotai ir 5-aukščiuose (ar žemesniuose daugiabučiuose) įrengiamas liftas, o
  jo įrengimui kompensuoti pristatomas vienas papildomas aukštas. T.y. visas pastatas pritaikomas žmonėms su negalia.

PROJEKTO BUKLETAS