STEIGIAMOJO SEIMO AIKŠTĖ

Seimo aikštės ir gretimųjų teritorijų urbanistinio vystymo galimybių studija

FAKTAI


Data: 2017 m. gegužė
Vieta: Kaunas
Užsakovas: Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba
Projekto partneriai: Mash studio
Projekto tipas: Urbanistinio vystymo galimybių studija


APIE PROJEKTĄ

Prieš trisdešimt metų sustojęs Steigiamojo Seimo aikštės ir gretimų teritorijų vystymasis paskandino analizuojamą miesto dalį nežinioje. Pastarųjų metų Kauno miesto atgimimas ir spartus augimas gali būti išnaudotas ryžtingai sprendžiant įsisenėjusius teritorijos klausimus. Galimybiu studijos teritorijos audinyje aiškiai matoma kolizija tarp žalingų praeities miesto planavimo tendencijų ir siekio sukurti tvarią miesto formą šiandienos ir ateities kartoms.

PROCESAS

Galimybių studija skirta Steigiamojo Seimo aikštei ir jos gretimybėms. Analizuojamą teritoriją kerta Šv. Gertrūdos ir Gimnazijos gatvės. Teritorijos pietvakariuose įsikūrusi Kauno Maironio universitetinė gimnazija ir Steigiamojo Seimo aikštė. Galimybiu studijos procesas yra padalintas į keturis glaudžiai susijusius etapus.

Pirmojo etapo metu buvo nustatyti su teritorija susijusių grupių interesai.
Antrojo etapo metu buvo surinkta istorinė informacija apie Steigiamojo Seimo aikštę ir gretimas teritojas, gilintasi į Kauno miesto raidą, apžvelgta esama urbanistinė situacija: šiandieninis užstatymas ir teritorijoje vyraujančios funkcijos, Kauno kultūrinių erdvių išsidėstymas, viešųjų erdvių tinklas ir susisiekimo sistema.

Trečiojo etapo metu analizuotos Kauno ir kitų Europos miestų viešosios erdvės, jų sėkmės istorijos. Taip pat ieškota analizuojamos teritorijos susisiekimo sistemos optimizavimo būdų. Siekta sukurti gyvybingus gatvių pjūvius, integruoti dviračių ir pėsčiųjų takus. Pateikti trys scenarijai išryškinant jų erdvines implikacijas, o galimos pastatų konfiguracijos leidžia išryškinti scenarijų privalumus ir trūkumus.

Ketvirtajame galimybių studijos etape apibendrinamos vystymo gairės ir erdviniai apribojimai, kurie buvo aptarti su skirtingomis interesantų grupėmis.

KONCEPCIJA

Analizuojamos teritorijos urbanistinio vystymo kryptys apima visus keturis analizuotus sluoksnius: susijusių grupių interesus, viešosios erdvės vystymo gaires, susisiekimo sistemos vystymo gaires ir erdvinio vystymo gaires. Kryptys siūlomos atsižvelgiant į istorinį vietos kontekstą, egzistuojančią struktūrą ir vietos programą, problemas bei potencialą.

Perimetrinis užstatymas

Integruoti, nenutrūkstantys pėsčiųjų ryšiai

Viešosios erdvės architektūra pritaikyta įvairių poreikių žmonėms

Aktyvus, viešas pirmas aukštas

Lankstūs pastatų planai

Gyvybingas aikštės perimetras

Formuojama jungtis su Kauno Maironio universitetinės gimnazijos sporto sale

Racionalus ir efektyvus teritorijos naudojimas

Planas lankstus, daugiafunkcis

Mišri užstatymo programa

Apsauga nuo transporto keliamo triukšmo ir taršos

Viešojoje erdvėje skatinamas bendradarbiavimas

Skatinama viešoji ir privati partnerystė teritorijai vystyti

Aikštė turi aiškias ribas

Aikštė kurta vadovaujantis tvaraus vystymo principais

J. Jablonskio gatvės užstatymas – vartai į aikštę, atviri visą parą

Aikštė nėra monumentali

Žmogaus mastelio gatvės profilis

REZULTATAS

Scenarijus A-1

Neatkūrus istorinio kvartalo ribų Steigiamojo Seimo aikštėje, galima formuoti perimetrinį užstatymą tik ties J. Jablonskio gatve ir Kauno Maironio universitetinės gimnazijos sklypu, tačiau toks sprendimas nepagerins viešosios erdvės kokybės. Pro teritoriją ir toliau riedės intensyvaus transporto srautas, kurį mažinti palikus tuos pačius gatvės parametrus bus labiau sudėtinga. Nesprendžiant transporto intensyvumo mažinimo klausimo gretimų sklypų vystymas galimas, tačiau nebus patrauklesnis nei šiandien. Dėl šios priežasties šis vystymo scenarijus buvo atmestas.

Scenarijus A-2

Steigiamojo Seimo aikštėje galima statyti visuomeninį pastatą, kuris papildytų viešosios erdvės funkcijas. Neatribojus aikštės nuo transporto, privaloma pritraukti veiklų, kurioms vietos salygos yra tinkamos. Pastačius daugiafunkcį paviljoną ir paliekant aikštę atvirą išlieka galimybė pritraukti ūkininkų turgų, tačiau tam būtinas pakankamas automobilių stovėjimo vietų kiekis.

Susitikimų metu aptartas aikštės programos poreikis. Diskutuojant apie scenarijus buvo parinktos skirtingos funkcijų variacijos, papildančios bendrą teritorijos programą, taip iliustruojant skirtingas teritorijos vystymo kryptys. Didelis dėmesys skiriamas apleistuose pastatuose planuojamoms funkcijoms, siūlant ir tarpusavyje derinant nekonkuruojančias jų variacijas. Scenarijuose įvertinamas būsimų automobilių stovėjimo vietų poreikis. Išskirtos trys galimų scenarijų tokoskyros: scenarijus B-1 visuomeninis vystymas, scenarijus B-2 privatus vystymas, scenarijus B-2 privatus + visuomeninis vystymas.

Scenarijus B-1

Siūloma aikštės neužstatyti ir ją rezervuoti visuomeninės paskirties pastatui. Šiandien aiškaus poreikio tokiam statiniui nėra, todėl iki jam atsirandant teritoriją siūloma naudoti kaip lanksčią ir nuolat kintančią erdvę, įrengiant daugiafunkcį paviljoną, kuriame vyktų renginiai ir būtų sukurta bazinė infrastuktūra ūkininkų turgeliams.

Scenarijus B-2

Siūloma užstatyti aikštės perimetrą ties Gimnazijos, Šv. Gertrūdos gatvėmis ir iš dalies ties J. Jablonskio gatve. Užstatymas – ties senojo turgaus riba. Užstatymas atribotų aikštę nuo gatvės ir kurtų kokybišką miestietišką viešąją erdvę.

Scenarijus B-2

Siūloma užstatyti vieną iš aikštės kraštinę ties Gimnazijos gatve išlaikant senojo turgaus istorinę ribą. Dalis aikštės ties Šv. Gertūdos gatve būtų rezervuojama visuomeninės paskirties pastatui. Toks vystymo būdas leistų iš dalies apsaugoti aikštę nuo gatvės triukšmo ir taršos, o nauja kokybiška viešoji erdvė su aktyviu Gimnazijos gatvės perimetru užtikrintų nuolatinius lankytojų srautus.

PROJEKTO BUKLETAS