VISIONE FOR A BUSINESS TRIANGLE IN VILNIUS

Ši vizija apibendrina pirminį teritorijos įsivaizdavimą, įtraukdama visas suinteresuotas šalis į kurybinį idėjos vystymo procesą

FAKTAI


Data: 2022
Vieta: Vilnius
Užsakovas: UAB „TROJA“
Projekto tipas: Konkurso vystymas ir vizija


APIE PROJEKTĄ

Verslo trikampio vystymo vizijos tikslas – parengti Verslo trikampio urbanistinę ir architektūrinę vystymo koncepciją, kuri leistų kryptingai, nuosekliai ir kokybiškai plėtoti Verslo trikampio teritoriją bei užtikrintų viešųjų erdvių gyvybingumą, ryšių tęstinumą ir atskleistų vietos vystymo potencialą bei formuotų aiškią konkurso užduotį. Urbanistinė vizija, tai pirmas žingsnis link teritorijos atnaujinimo.

Šio projekto turinys neskirtas apibrėžti konkrečius architektūrinius sprendinius, tačiau jis nagrinėja ir detalizuoja esamą teritorijos situaciją bei jos vystymo galimybes. Ši vizija apibendrina pirminį teritorijos įsivaizdavimą, įtraukdama visas suinteresuotas šalis į kurybinį idėjos vystymo procesą. Vizijos rezultatas, tai detalesnė architektūrinio konkurso užduotis tolimesniam teritorijos konversijos įgyvendinimui, paremta bendru suinteresuotų šalių sutarimu.

ETAPIŠKUMAS

TERITORIJOS APSIBRĖŽIMAS

TERITORIJOS ISTORIJA

ESAMA SITUACIJA

GLOBALŪS PAVYZDŽIAI

VIZIJOS FORMAVIMAS

ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

Istorinė teritorijos raida atskleidžia teritorijos susiformavimą iki šių dienų. Tačiau istorinė apžvalga tėra pirmasis žingsnis siekiant suprasti teritoriją. Ši analizė įvertina šiandieninę situaciją, minkštuosius ir kietuosius rodiklius. Siekiant užtikrinti analizės tikslumą ir patikimumą, naudota empirinė ir teorinė geografinių duomenų analizė.

VIZIJOS FORMAVIMAS

Įvertinus susitikimų metu užsakovo išsakytus lūkesčius bei urbanistinio tyrimo metu surinktą medžiagą, išskirtos 5 nagrinėjamos temos-kvartalai:

1. J. Jasinskio g. mazgo koncepcija;
2. Geležinio Vilko g. barjero įveiklinimas;
3. Galimi kvartalo ryšiai su pietine Verslo trikampio dalimi;
4. Pakrantės aktyvavimas;
5. Kvartalo vidaus struktūra.

VYSTYMO VIZIJA

Čia detalizuojama urbanistinė Verslo trikampio vizija, kurios pagrindu formuojama konkurso užduotis. Naginėjama bendra užstatymo idėja, apibendrintas teritorijos planas bei apskaičiuojami preliminarūs rodikliai atskleidžiantys galimą vystymo potencialą. Svarbu pabrėžti jog palaipsniui formuojami tūriai ar pastatų perimetrai šiuo atveju skirti užduočiai vizualizuoti ir neturėtų būti vertinami kaip architektūrinė pastatų išraiška.

Šis preliminarus idėjinis teritorijos planas atskleidžia pagrindines užstatymo ir viešųjų erdvių santykius. Jame matome numatomas alėjas, viešasias erdves, želdinių grupes. Šioje schemoje susijungia visos prieš tai nagrinėtos temos.

PROJEKTO BUKLETAS