VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS GATVIŲ INFRASTRUKTŪROS STANDARTAS

Praktikų gidas, pagal kurį Vilniuje esantys keliai taps tikromis miesto gatvėmis.

FAKTAI


Data: 2022 m.
Vieta: Vilnius
Užsakovas: Vilniaus m. savivaldybė
Projekto partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė, DO Architects, Gyvas miestas, Vilniaus apšvietimas

Projekto tipas: Vilniaus gatvių projektavimo gidas


APIE PROJEKTĄ

Šis standartas – penkių komandų bendro darbo rezultatas, prie kurio prieita per teminių dalių ir joms reikalingų sprendinių analizę, geriausių praktikų paieškas tiek Vilniuje, tiek užsienyje ir bendras diskusijas, per kurias teorijos susintetintos iki praktinių pritaikomų aspektų. Kuriant šį standartą, esminiai šiandien kylantys iššūkiai projektuojant gatves atsispindėjo 12 Vilniaus gatvių transformacijos principų gatvėse, kuriant naują jų kokybę. Standartą kūrė skirtingų sričių specialistai – architektai, urbanistai, kraštovaizdžio architektai, apšvietimo specialistai, su projektų įgyvendinimu susiję Savivaldybės atstovai. Todėl dokumentas tapo visapusiu ir integruotu praktiniu gidu.

12 GATVIŲ PRINCIPŲ

Projektą sudaro 12 naujų miesto gatvių principų ir 5 teminiai skyriai, detalizuojantys šiuos principus. Visi mieste vykdomi gatvių infrastruktūros ar jos elementų tvarkymo darbai vykdomi pagal šį standartą ir pagrindinių 12 principų. Standartas taikomas kaip pagrindinis dokumentas projektuojant Vilniaus gatves.

MEDIS VISADA YRA PIRMAS
Nuo medžio pradedame projektavimą ar remontą: saugome esamus, randame vietų naujiems, prie medžių taikomi visi kiti elementai (baldai, apšvietimas, tinklai, takai).

MEDŽIAI IR KRŪMAI – TARP AUTOMOBILIŲ IR PĖSČIŲJŲ
Medžiai ir krūmai kuria žaliąjį gatvės perimetrą, saugo nuo automobilių pėsčiuosius, suteikia pavėsį. Veja palei važiuojamąją dalį keičiama krūmais, nepažeidžiant esamų medžių.

VAŽIUOJAMOSIOS DALYS BE PERTEKLINIO PLOČIO
Juostų pločiai pritaikomi pagal gatvės greitį ir transporto rūšis, o ne pagal gatvės kategoriją. Automobiliams: 30 km/h gatvėje – 2,75 m; 50 km/h gatvėje – 3,0 m. Juostų pločiai viešajam transportui – ne mažiau 3,25 m.
Sutaupytos vietos naudojamos pagal šią hierarchiją: pėstiesiems, želdiniams palei pėsčiųjų taką, dviračių takams, parkavimui, želdiniams skiriamojoje juostoje.

PAKANKAMAI SAUGIŲ PĖSČIŲJŲ PERĖJIMŲ (NENUTRAUKTI PĖSČIŲJŲ RYŠIAI)
Pėsčiųjų perėjimai įrengiami tankiau, užtikrinant patogesnius judėjimo pėsčiomis ryšius. Pėsčiųjų perėja turi simbolizuoti pėsčiojo pirmumą.
Pėstysis turi kirsti kuo mažesnį važiuojamosios dalies plotą.

APŠVIETIMAS – PIRMIAUSIA PĖSČIAJAM
Šviesa užtikrina saugumą. Šviestuvai apšviečia pėsčiųjų takus ir perėjas, ne tik gatvę. Įrengiamas atskiras apšvietimas
pėsčiųjų ir dviračių takams – ant atskirų atramų ar papildant esamą gatvės apšvietimą.

VISI GATVĖS ELEMENTAI – JUODI
Gatvėse yra daugybė elementų, juos suvienodindami suteikiame gatvėms vientisumą, pabrėžiame gatvės ritmą ir siluetą. Naujai projektuojami tik juodi elementai, o esami palaipsniui perdažomi.
Visi gatvės elementai – miesto baldai, šiukšliadėžės, informaciniai stendai, apšvietimo ir ženklų stulpai – išskyrus dviračių stovus, dažomi vienoda juoda spalva – RAL 9004 MATT.

DANGOS ĮTVIRTINA PĖSČIŲJŲ PIRMUMĄ
Įvažiavimuose į kiemus arba ramaus eismo gatves šaligatviai nenutrūksta ir į gatvės lygį nesileidžia – automobilio vairuotojas turi jaustis kaip svečias. Gyvenamojoje aplinkoje jis supranta, kur pirmumas teikiamas kitiems eismo dalyviams, todėl trinkelių danga sveikintina ramaus eismo gatvėse ar iškiliose perėjose.

AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS ĮRENGIAMAS DAUGUMOJE GATVIŲ, ĮPRASTAI LYGIAGRETUS
Parkavimo vietų gali būti įrengiama visose 30 km/h ir 50 km/h gatvėse. Jos skirstomos grupėmis po 2 – 3 vietas, jas skiria želdinių salelė, mažiausiai 3 m ilgio. Šios vietos įprastai įrengiamos iš trinkelių dangos.

DANGOS KURIA GATVĖS CHARAKTERĮ
Skirtingos dangos kuria gatvės charakterį ir atspindi judėjimo greitį. Danga parenkama pagal kontekstą, esamą ir planuojamą situaciją, kvartalo savitumus ir norimą judėjimo greitį. Ji patogi, estetiška ir kokybiška. Šaligatvis projektuojamas iš kelių plytelių tipų – baldų zonoje ir palei fasadą gali būti naudojamos kito mastelio plytelės. Kiekvienas dangos elementas turi derėti tarpusavyje.

VIZUALINĖ ŠVARA – LAISVĖ NUO PERTEKLINIŲ ELEMENTŲ
Mažiau yra geriau, todėl tikrinama, ar siūlomi gatvės elementai tikrai neišvengiami. Gatvės elementai yra daugiafunkciai ir nekartoja vienas kito paskirties: pvz., krūmai atstoja
apsauginę tvorelę, 30 cm pločio bortas – techninį šaligatvį, ant apšvietimo stulpų tvirtinami ženklai.

GATVĖS ,,METRAS” – ŠEIMININKAMS
Pastato prie gatvės šeimininkai naudojasi, žalina ir rūpinasi 0,5 – 3 m zona tarp gatvės ir fasado (galima rūpintis želdinių juosta prie gatvės, sodinimą susiderinus su savivaldybe). Gyventojai gali želdinti fasadus vijokliais, krūmais ar kitais žemais želdiniais, išnešti vazonų su augalais, staliukų, kėdžių, suoliukų taip, kad tai netrukdytų pėsčiųjų eismui.

MAŽIAUSIOS ĮMANOMOS SANKRYŽOS IR POSŪKIŲ SPINDULIAI
Transportui tik tiek, kiek numato minimalūs STR reikalavimai, visa išsaugota erdvė skiriama žmonėms, medžiams, krūmams ir kokybei.

GATVIŲ GEOMETRIJA

Vilniaus gatvės kategorizuotos remiantis esamu ir (arba) siekiamu gatvės greičiu į 4 greičio kategorijas, taip pat sugretinant jas su STR numatytais projektiniais gatvių kategorijų greičiais: 80 km/h A kategorijos gatvės, 50 km/h B/C kategorijos gatvės, 20 – 30 km/h D kategorijos gatvės ir 5 km/h Ds kategorijos gatvės.

Siekiama apibrėžti principus, kuriais vadovaujamasi projektuojant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, susisteminti planavimo ir projektų įgyvendinimo Vilniuje gaires bei kokybinius gatvių infrastruktūros reikalavimus. Siekiama, kad Vilniaus gatvių infrastruktūra atitiktų universalaus dizaino principus. Vilniaus gatvės turi būti patogios žmonėms, turintiems negalią ar individualių poreikių. Taip siekiama, kad gatvių infrastruktūros sprendiniai Vilniaus mieste būtų patogūs visiems eismo dalyviams, nepaisant jų amžiaus, įgūdžių, sveikatos būklės ar judėjimo galimybių.

*80 km/h projektinio greičio gatvės traktuojamos kaip keliai, dėl specifinės infrastruktūros išskirtinai pritaikyti motorinių transporto priemonių eismui ir neturintys tiesioginio ryšio su pėsčiųjų ir dviračių eismu. Dėl to standarto geometrijos skyriuje 80km/h keliai nėra detalizuojami.

BUKLETO IŠTRAUKOS IŠ GEOMETRIJOS DALIES

NAUJASIS VILNIAUS GATVIŲ STANDARTAS

Dokumente rasite 5 plačius teminius skyrius, detalizuojančius minėtus 12 principų bei visą projekto eigą.