VILNIAUS REGIONO PRAMONĖS PARKAS

Pramoninių teritorijų išvystymo galimybių studijos santrauka

FAKTAI


Data: 2019 m.
Vieta: Vilniaus raj.
Užsakovas: VšĮ GO Vilnius
Projekto tipas: Galimybių studija


APIE PROJEKTĄ

VšĮ „GO Vilnius“ siekia sudaryti sąlygas į Vilnių pritraukti gamybos įmonių investicijas. Norint pritraukti stambias gamybos įmonių investicijas greta kitų investicinės aplinkos patrauklumą lemiančių veiksnių privalu turėti teritoriją (-as), kuri (-ios) pilnai atitiktų šiuolaikinių gamybos įmonių poreikius.
2017-2018 m. atlikus Pramoninių teritorijų analizę, buvo identifikuotos 2 pagrindinės teritorijos, kurios turėtų tapti pagrindu formuoti Vilniaus regiono Pramonės parką (VRPP).
Pramoninių teritorijų išvystymo galimybių studija analizuoja dviejų pasirinktų teritorijų fizines, urbanistines, technines- inžinerines ir ekonomines vystymo prielaidas

PROCESAS

Dokumente analizuojami pagrindiniai parametrai tų teritorijų, kuriose veiklą vykdo pasaulio pramonės įmonės – siekiama išsiaiškinti, kokios infrastruktūros reikėtų Dobrovolės ir Naujosios Vilnios teritorijoms, kad jose būtų įkurtas VRPP. Atsižvelgiant į būtinuosius parametrus, formuojama parinktų teritorijų funkcinė programa, šiose teritorijose esanti (turima) infrastruktūra ir apibrėžiami ištekliai, kurių trūksta VRPP įkūrimui.
Taigi, Pramoninių teritorijų išvystymo galimybių studija siekiama suformuoti Vilniaus regiono pramonės parko urbanistinę viziją ir įvertinti jos įgyvendinimui būtinus išteklius (investicijas ir laiko poreikį).

Analizė atliekama šiais žingsniais:

I žingsnis. Išsiaiškinti užsienio pramonės įmonių (gamyklų) užimamų teritorijų bei pastatų ir infrastruktūros fizinius parametrus. Remiantis atliktos analizės rezultatais, pasiūlyti scenarijus VRPP vystymui.
II žingsnis. Išanalizavus esamą (turimą) infrastruktūrą, turimus vystymo apribojimus ir pan. sąlygas, pasiūlyti VRPP vystymo funkcines programas ir vystymo scenarijus (alternatyvas) Dobrovolės ir Naujosios Vilnios teritorijose.
III žingsnis. Įvertinti pasiūlymus laiko ir investicijų vertės požiūriais.

NAUJOSIOS VILNIOS TERITORIJA

Reprezentacinė pramonės parko zona yra teritorijos vidurinėje dalyje, arčiausiai patekimo į pramonės teritoriją bei Pramonės gatvės, kuria vyksta eismas Vilniaus – Baltarusijos pasienio kryptimi. Numatoma, kad įsikūrusios įmonės į Pramonės gatvės pusę formuotų savo pagrindinius patekimo fasadus, tuo tarpu ūkinės veiklos pusė būtų nukreipta į teritorijos vidų. Reprezentacinėje parko zonoje taip pat telkiasi ir pagrindinės komercinės, administracinės bei socialinės teritorijos funkcijos. Šalia esantys želdynai gali būti naudojami Pramonės parko darbuotojų, lankytojų ir aplinkinių teritorijų gyventojų rekreacijai. Šiaurinė ir rytinė vystomos teritorijos dalis išskiriama didesnio ploto pramonės teritorijoms, kuriose būtų vykdoma pagrindinė – gamybinė funkcija.

DOBROVOLĖS TERITORIJA

Analizės pradžioje išaiškėjo, kad Kaunas turi nepaprastai didelį potencialą tapti stipriu mokslo centru. Jau dabar galima identifikuoti keturis labai stiprius polius: socialinių humanitarinių mokslų polių centre, technologijų polių Žaliakalnyje aplink Kauno technologijos universitetą, gyvybės mokslų polių šalia Kauno klinikų, ir žemės mokslų polių Kauno rajone, Akademijos miestelyje aplink Aleksandro Stulginskio universitetą. Investicijų pritraukimo bendrovės “Investuok Lietuvoje” ataskaitose teigiama, kad Kaune yra geros sąlygos vystyti gamybą medicinos technologijų, aviacijos, mechanikos ir elektronikos srityse, taip pat apstu aukštos kvalifikacijos specialistų IRT ir paslaugų centrų steigimui. Analizuojant esamą situaciją AM tinkle, išryškėja konkrečios vizijos ir gerosios praktikos pavyzdžiai, kurie galėtų būti taikomi kiekvienam iš šio tinklo elementų.

PROJEKTO BUKLETAS