REGISTRŲ CENTRO SKLYPO VYSTYMO VIZIJA

Studentų gatvės kvartalo erdvių charakteristika, viešųjų erdvių gyvybingumą lemiantys plano sprendiniai, pasiekiamumas ir transportas, erdvinė integracija ir vietos identitetą lemiantys veiksniai.

FAKTAI


Data: 2022
Vieta: Studentų g. 39, Vilnius
Užsakovas: VĮ Registrų centras
Projekto tipas: Vystymo vizija


APIE PROJEKTĄ

Studentų g. 39 teritorijos vizija – efektyviau įveiklinti kompleksą ir išvystyti infrastruktūrą, lengvai prieinamą pėstiesiems, dviratininkams bei automobilių vairuotojams. Teritorija turi potencialą tapti gyvybinga vieta, kuri skirtų Žvėryno mikrorajoną ir miesto centrą. Lokacija, prie pat Neries upės krantinės tarp T. Narbuto ir Upės gatvių, yra patogi suburti miesto gyventojus, ypač, jei kompleksas atspindėtų skirtingus komercinius, administracinius ir socialinius interesus. 

Sklypą, esantį Studentų g. 39, nuomoja VĮ Registrų centras, kuris ir ieško galimybių įvairiapusiškai išnaudoti teritorijos paskirtį, gerinti infrastruktūrą, atliepti Vilniaus miesto gyventojų poreikius, plėsti viešųjų erdvių panaudojimą bei prisidėti prie miesto apželdinimo. Kadangi šiai dienai aktyvaus žmonių judėjimo aplink kompleksą trūksta, projekto tikslas – vystyti teritoriją, išlaikant erdvės identitetą, skatinant bendruomeniškumą, stiprinant žaliąjį charakterį bei atsižvelgiant į esminius urbanistinius aspektus.

ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

Aplinkiniai projektai

Dviračių takų tinklas

Eismo intensyvumas

VT stotelės ir maršrutai

Viešosios erdvės

Želdiniai aplink teritoriją

SCENARIJAI

Atlikus galimų scenarijų vertinimą su užsakovu, buvo detalizuoti teritorijos lūkesčiai:
• Mastelio atžvilgiu, priimtiniausias pirmasis varinatas;
• Numatomas ateities RC ploto poreikis – 10 000 m2
• Atvirų ir privačių viešųjų erdvių poreikis;
• Pakankami atstumai tarp pastatų, užtikrinamas natūralus apšvietimas.

Siekinat vizualizuoti punktus buvo apibendrinti du galimi vystymo varinatai – uždaras, su hierarchine vidinių erdvių struktūra, ir atviras, formuojantis didesnį teritorijos ir joje numatomų paslaugų prieinamumą miestiečiams. Siekiant visapusiško suinteresuotų šalių įtraukimo, diskutuoti pakviestas Vyriausias Vilniaus miesto architektas. Remiantis bendra diskusija buvo nuspręsta vadovautis pirmojo ir trečiojo scenarijaus mišiniu bei formuoti atvira kvartalo užstatymą. Tai yra – formuoti naują užstatymą atskirai nuo esamų pastatų, ateityje paliekant galimybę rekonstruoti esamą užstatymą. Viešosiso erdvės numatomos atviros, tačiau pritaikytos darbuotojų – pagrindinių vietos naudotojų poreikiams. Žemiau išvardijami pagrindinai vizijos kūrimo principai.

I Scenarijus – Aikštės ryšiai

II Scenarijus – Kiemeliai

III Scenarijus – Miestelis

VIZIJOS VYSTYMAS

Vizijos tikslas – sukurti ilgalaikę ir nuoseklią kvartalo vystymo viziją, atitinkančią tiek RC, tiek miesto poreikius ir kitų galimai suinteresuotų grupių lūkesčius. Apibrėžti teritorijos charakterį, suformuluoti teritorijos kokybę nustatančius kriterijus Pateikiami užsienio pavyzdžiai ir gerosios praktikos, apibendrinamas teritorijos planas bei apskaičiuojami preliminarūs rodikliai atskleidžiantys galimą vystymo potencialą.

Tyrimo, diskusijų, bei dizaino kūrimo metu surinkta nemažai informacijos, tačiau siekaint konkrečios vizijos formavimo reikalingos aikšios gairės. Šiame skyriuje apibendrinami kūrybinio proceso rezultatai, kurių pagrindu detaliau nagrinėjamas teritorijos transformacijos galimybės. Formuojami atskirų kvartalų poreikiai ir jų projektavimo užduotys.

PROJEKTO BUKLETAS