BENDRADARBYSTĖS ERDVĖS ŽEMAITĖS SKVERE

Inovatyvios, laikinos bendradarbystės erdvės Žemaitės skvere, Vilniaus Gedimino prospekte, projektiniai pasiūlymai

FAKTAI


Data: 2019 m.
Vieta: Vilnius
Užsakovas: VšĮ GO Vilnius
Projekto tipas: Projektiniai pasiūlymai


APIE PROJEKTĄ

VšĮ GO Vilnius planuoja kurti inovatyvią laikiną bendradarbystės erdvę Žemaitės skvere Vilniaus Gedimino prospekte, kurios tikslas – įveiklinti šiuo metu mažai naudojamą Žemaitės skverą ir sukurti naują traukos objektą Vilniuje, prisidedantį prie žalio ir funkcionalaus, patrauklaus miesto įvaizdžio kūrimo. Užduotis yra trilypė: visų pirma, būtina aiškiai suformuluoti ir suderinti bendradarbystės erdvės koncepciją ir bendrą įvaizdį, antra, – aiškiai apibrėžti ir suderinti šios koncepcijos funkcinę programą, apimtį ir jo ryšį su kontekstu (socioekonominiu, techniniu, erdviniu) ir galų gale – rasti tinkamiausią architektūrinę – urbanistinę koncepciją ir išspręsti visus, su šios koncepcijos įgyvendinimu susijusius, praktinius/techninius uždavinius ir detales. Siekiant kryptingo ir nuoseklaus darbo proceso, siūlome visą prjekto rengimą organizuoti trimis etapais.

PROJEKTO UŽDUOTIS

  • Projektuojamas šiltnamio tipo pastatas;
  • Projektuojamas visus metus veikiantis žiemos branduolys;
  • Kuriamas aiškus ryšys su Žemaite ir Žemaitės paminklu;
  • Kuriamas išraiškingas interjeras;
  • Integruojamos tvarios technologijos;
  • Projektuojama didelė terasa renginiams.
Sklypo planas
Aukšto planas
Teritorijos pjūvis
Pastato interjero pjūvis

VIEŠOSIOS ERDVĖS ĮVEIKLINIMAS

PROJEKTO MAKETO GALERIJA