ŽALIŲJŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KRITERIJAI, TAIKOMI VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATŲ PROJEKTAVIMUI, STATYBAI IR VALDYMUI

Lyginamoji analizė, esamos situacijos tyrimas, siūloma kriterijų sistema

FAKTAI


Data: 2018m. Birželio 15d.
Užsakovas: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija
Projekto tipas: Pirkimų kriterijai, lyginamoji analizė, esamos situacijos tyrimas, siūloma kriterijų sistema


APIE PROJEKTĄ

Pastaraisiais dešimtmečiais statybos pramonėje apstu kraštutinumų: sparčiai besivystančios šalys bei augantis gyventojų skaičius miestuose, vis spartesnė urbanizacija eikvoja gamtinius išteklius. Tai lemia vis didėjantį stichinių nelaimių skaičių. Žmogaus veiklos įtaka klimato kaitai tampa vis akivaizdesnė, o problemos neapsiriboja vienos valstybės sienomis. Statybos viename regione veikia viso pasaulio aplinką ir gyventojus. Pastatai – vieni daugiausia gamtinių išteklių sunaudojančių objektų, turinčių reikšmingą poveikį aplinkai. Pastatai yra atsakingi už didelę dalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų, turinčių įtakos klimato kaitai.

Kas yra žaliasis pastatas? Tai – sveikas, komfortiškas, ilgaamžis, ekonomiškas, energiškai efektyvus pastatas, racionaliai naudojantis gamtos išteklius visais pastato gyvavimo ciklo etapais: nuo vietovės parinkimo, projektavimo, statybos iki eksploatavimo ir atnaujinimo ar gyvavimo pabaigos, darantis itin mažą poveikį aplinkai. Pastatai – vieni didžiausių aplinkos teršėjų ir energijos naudotojų.

PASTATAI YRA VIENI DIDŽIAUSIŲ
APLINKOS TERŠEJŲ IR
ENERGIJOS NAUDOTOJŲ

Energijos sunaudojimas

CO2 emisija

Medienos sunaudojimas

Vandens sunaudojimas

Žemės sunaudojimas

Statybinės atliekos

EUROPOS SĄJUNGOS ŠALYSE NAUDOJAMŲ TVARIŲJŲ PASTATŲ VERTINIMO KRITERIJŲ SISTEMŲ APŽVALGA

Lietuva

Skirtingai nuo Vakarų ir Šiaurės Europos regionų, Baltijos šalyse mažai naudojamos savanoriškos sertifikavimo sistemos. Nepaisant dedamų pastangų, sertifikuotų pastatų skaičius išlieka nedidelis: Lietuvoje ir Estijoje yra po penkis sertifikuotus pastatus, Latvijoje – taip pat vos keletas.

Lietuva įkūrė savanorišką nacionalinę vietos sertifikavimo schemą – Lietuvos pastatų tvarumo vertinimo sistemą (LPTVS). Jos tikslas – nebrangaus ir paprasto registravimo, administravimo bei vertinimo sistema, kuri galėtų veiksmingai tarnauti privačiam sektoriui (tiek gyvenamosios, tiek negyvenamosios paskirties statyboms). Tokie sertifikatai, kaip BREEAM, per sudėtingi, per brangūs vietos įmonėms. Vietinė sertifikavimo sistema, kuria galėtų naudotis vietos bendrovės (pvz., statydamos standartinius biurų pastatus), turi unikalią galimybę išsiskirti iš kitų rinkos dalyvių.

Apie žemėlapyje pavaizduotas kitas Europos sąjungos šalių naudojamų tvariųjų pastatų sistemas rasite projekto buklete.

PROJEKTO BUKLETAS