KAUNO AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ TINKLO VYSTYMAS

Urbanistinė galimybių studija, rengianti bendrą Kauno aukštųjų mokyklų tinklo erdvinio vystymo kryptį

FAKTAI


Data: 2017 m.
Vieta: Kaunas
Užsakovas: VšĮ „Kaunas IN“
Projekto tipas: Galimybių studija


APIE PROJEKTĄ

Kauno mieste ir rajone yra apie 667 tūkst. kvadratinių metrų ploto, priklausančio aštuonioms valstybinėms aukštosioms mokykloms. Šių mokyklų personalas ir studentai sudaro ženklią Kaune besimokančių, gyvenančių, kultūros ar sporto renginius lankančių, viešosiomis erdvėmis ir miesto susisiekimo infrastruktūra besinaudojančių gyventojų dalį (apie 16%). Šios studijos tikslas – parengti bendrą Kauno aukštųjų mokyklų tinklo erdvinio vystymo kryptį, kuri teiktų naudos visoms suinteresuotoms šalims. Galimybių studijos rengime kviesti dalyvauti Kaune veikiančių universitetų ir kolegijų deleguoti atstovai, Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovai, Lietuvos Studentų sąjungos atstovai. Studija siekia, kad identifikuotos miesto ir aukštųjų mokyklų bendros temos taptų pagrindu tolimesniam miesto ir jo akademinės bendruomenės bendradarbiavimui bei vientiso aukštųjų mokyklų tinklo formavimui miesto erdvinėje struktūroje.

Kauno aukštųjų mokyklų tinklas

ANALIZĖ

Studijoje analizuojama aukštųjų mokyklų integracija į Kauno miesto urbanistinę struktūrą per kiekvienos aukštosios mokyklos išsidėstymą ir bendruomenės judėjimą mieste: Judėjimas maršrutais: aukštoji mokykla – miesto centras, stotys, oro uostas ir LEZ (jei mokyklai aktualu), bendrabučiai, tarp AM fakultetų.

Aukštosios mokyklos – kategorizuojamos pagal savo erdvinius privalumus ir struktūrą, nes ji lemia sąveikos su aplinka principus ir iššūkius.
Kauno mieste ir rajone įsikūrusios aukštosios mokyklas galima kategorizuoti į tris erdvinius tipus: universiteto miestelis, klasteris arba pavieniai pastatai gerai integruoti į esamą miesto erdvinę struktūrą.

Rengiant studiją vyko individualūs susitikimai su kiekviena Kauno aukštąja mokykla. Jų metu diskutuota apie mokyklų identitetą, ateities vizijas, plėtros planus, mokyklų iššūkius ir problemas, susijusias su infrastruktūros tvarkymu ar vystymu, galimas bendradarbiavimo temas su miesto savivaldybe.

Visoms miesto centro aukštosioms mokykloms leidžia aktyviau įsitraukti į miesto kultūrinį gyvenimą, todėl tai yra suvokiama kaip privalumas. Mokyklos mielai atvertų savo erdves miesto renginiams, taptų kultūrinių ar turistinių maršrutų dalimi.

VIETOS POTENCIALAS

Analizės pradžioje išaiškėjo, kad Kaunas turi nepaprastai didelį potencialą tapti stipriu mokslo centru. Jau dabar galima identifikuoti keturis labai stiprius polius: socialinių humanitarinių mokslų polių centre, technologijų polių Žaliakalnyje aplink Kauno technologijos universitetą, gyvybės mokslų polių šalia Kauno klinikų, ir žemės mokslų polių Kauno rajone, Akademijos miestelyje aplink Aleksandro Stulginskio universitetą. Investicijų pritraukimo bendrovės “Investuok Lietuvoje” ataskaitose teigiama, kad Kaune yra geros sąlygos vystyti gamybą medicinos technologijų, aviacijos, mechanikos ir elektronikos srityse, taip pat apstu aukštos kvalifikacijos specialistų IRT ir paslaugų centrų steigimui. Analizuojant esamą situaciją AM tinkle, išryškėja konkrečios vizijos ir gerosios praktikos pavyzdžiai, kurie galėtų būti taikomi kiekvienam iš šio tinklo elementų.

PROJEKTO BUKLETAS